Αντιβράχιες Προθέσεις

Βραχιόνιες Προθέσεις

Η γερμανική εταιρεία OTTO BOCK μαζί με την BEBIONICS, όπως και η Touch Bionics της Σκωτίας, προσέφεραν με την ανανέωση και την βελτίωση των

προθέσεων την ευκαιρία αντικατάστασης των ακρωτηριασμένων μελών με τεχνητά τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Οι μυοηλεκτρικές προθέσεις, οι προθέσεις δακτύλων και παλαμών, ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε κίνηση του ασθενούς. Πλέον το να πιάσει ο ασθενείς ένα αντικείμενο ανεξάρτητα από το μέγεθός του, χρησιμοποιώντας την πρόθεση, συμβαίνει εύκολα και μάλιστα σε φυσικό χρόνο χωρίς ο ασθενείς να χρειάζεται να εστιάσει στην πρόθεση για να το πετύχει.

Τα οφέλη αυτής της προηγμένης τεχνολογίας, προοικονομούν την τεχνολογία που κατά κανόνα θα χρησιμοποιείται στο μέλλον για τους ασθενείς που έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς. Εμείς παρέχουμε την δυνατότητα να απολαύσετε αυτά τα οφέλη ΣΗΜΕΡΑ.

Επιπλέον η κάλυψη της πρόθεσης γίνεται με την χρήση σιλικόνης από την SILIKONE HΟUSE OTTO BOCK, που αποδίδει φυσικά χρώματα και διακριτική κάλυψη.