Πέλματα-Πελματογράφος

Στην εταιρεία μας μπορείτε να κάνετε εξέταση πελματογραφήματος (δυναμικό ή στατικό) στον σύγχρονο πελματογράφο της NOVEL, βοηθώντας τον ιατρό σας να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας μπορεί να σας συστήσει μια έτοιμη λύση από την μεγάλη ποικιλία πελμάτων που διαθέτουμε ή να κατασκευάσουμε πέλματα για τις αυξημένες ανάγκες σας, καλύπτοντάς τις πλήρως.

Για ακόμα πιο απαιτητικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να καλύψουν τα πέλματα, γίνεται και κατασκευή ορθοπεδικών υποδημάτων, εξασφαλίζοντας ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.